Tom 12 (2021)

Artykuły

Narodowa Demokracja wobec kwestii ukraińskiej w II Rzeczypospolitej
Strony 9-23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawa odwołania wojewody lwowskiego Kazimierza Grabowskiego
Strony 25-36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Etyka na rynku usług finansowych. Wiedza, edukacja i moralność konsumenta
Strony 37-52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona prawna grobów wojennych – uwagi „de lege lata” postulaty „de lege ferenda”
Strony 53-70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Конкурсна процедура на державній службі в Україні: впровадження європейського досвіду
Strony 71-85
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szczególne przepisy prawne zawarte w ustawach regulujących działalność agencji rządowych w Polsce kontra postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia
Strony 87-97
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Legal issues of copyright and related rights protection under Ukrainian legislation
Strony 99-109
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wkład Władysława Górskiego w prace Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL
Strony 111-125
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Особливості правового регулювання дистанційної праці в Україні
Strony 127-140
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Treaty Organs of The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 1984 and The Optional Protocol of 2002 – The Committee Against Torture and The Subcommittee on Prevention
Strony 141-156
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Заборона дискримінації: питання законодавчного закріплення та застосування в Україні
Strony 157-167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej za zestrzelenie samolotu MH17
Strony 169-186
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Предмет злочину “Декларування недостовірної інформації”
Strony 187-194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Demokracja jacksonowska” a zmiana podstawy legitymizacji władzy sądowniczej w USA
Strony 195-209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Судова експертиза у кримінальному провадженні Франції як один зі способів досягнення матеріальної (об’єктивної) істини
Strony 211-226
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wielka Zapora Odrodzenia Etiopii – zarys problemu
Strony 227-249
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF