Tom 173 (2021): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć

Literatury Słowiańszczyzny Wschodniej

Память как окультуривание чувства в любовных элегиях Александра Сумарокова
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 37-45
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między pamięcią kulturową i paktem autobiograficznym. „Autobiografia filozoficzna“ Mikołaja Bierdiajewa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 47-59
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Память и забвение в повести Андрея Платонова „Котлован”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 61-69
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć o wojnie na materiale powieści Wiktora Astafiewa „Przeklęci i zabici” oraz „Wesoły żołnierz”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 71-82
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Память о Византийской империи в романе „Жизнь насекомых” Виктора Пелевинa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 83-89
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć. Rosja. Imperium. Fantastyka w aspekcie postkolonialnym
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 91-102
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć o Rosji w powieści Dennisa Soboleva „Jerozolima”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 103-115
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć społeczna a „rekonstrukcja historyczna” w reportażach książkowych Walerija Paniuszkina
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 117-126
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Эксперименты с памятью как способ вхождения в другую культуру (на материале книг Макса Фрая „Сказки старого Вильнюса”)
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 127-135
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Коллективная versus автобиографическая память в книге Дмитрия Бавильского „Музей воды. Венецианский дневник эпохи Твиттера”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 137-146
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной” (поэзия как форма инкультурации)
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 147-157
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Może Estera” Katji Petrowskiej jako próba przezwyciężenia i oswojenia traumatycznej przeszłości
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 159-169
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Parateksty drukowanych ksiąg cerkiewnych w metropolii kijowskiej jako media pamięci (druga połowa XVI–XVII wiek)
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 171-181
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Психобіографічне підґрунтя інтимної лірики Тараса Шевченка
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 183-193
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gesty pańszczyźniane. Cielesny wymiar pamięci społecznej w prozie Iwana Franki
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 195-204
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Проблематичність проща(е)ння: випадок Миколи Хвильового
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 205-219
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Успадковані спогади: Ольга Гоффманн vel Ткачук повертає пам’ять про батька
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 221-232
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 233-244
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„In the army now”: Комічні тональності пам’яті про радянське минуле в книзі Кузьми Скрябіна „Я, Паштет і Армія”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 245-254
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Концепт пам’яті в художньому дискурсі сучасної української новелістики
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 255-265
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rekonstruowanie pamięci. Problemy udostępniania ukraińskiej prozy lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku polskiemu odbiorcy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 267-275
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Художня репрезентація автобіографічної пам’яті у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 278-286
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Daję ci te wspomnienia niczym nasiona…” — transfer diasporycznej pamięci następnego pokolenia w powieści „Lesia’s Dream” (2003) Laury Langston
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 287-301
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Literatury Słowiańszczyzny zachodniej

Czytanie pamięci. Cisza, czas i emocje w opowiadaniach Idy Fink
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 303-314
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stylizace romantického subjektu. Paměti Josefa Václava Friče
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 315-325
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Proměny interpretace vzniku Československa v českém marxisticko-leninském myšlení
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 328-339
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ogród Karkonosza Josefa i Karela Čapków jako miejsce autobiograficzne a współczesne sposoby konstruowania tej przestrzeni
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 341-351
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Půda jako základ obrazu české národní identity v ruralistické literatuře
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 353-360
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej „Hlava umělce”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 361-370
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Terre I. Bl.: Ivan Blatný a (re)konstrukce jeho místa v české kultuře
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 371-382
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Novela Josefa Škvoreckého „Neuilly" — "Dichtung", anebo "Wahrheit”?
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 383-389
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Role historické paměti v románech Viléma Hejla
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 391-399
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć jako forma terapii — autobiografizm w prozie Oty Pavla
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 401-410
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć/wspomnienie. Uwagi do tekstu Lubomíra Doležela „Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 411-421
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autoepitafium pisarza-celebryty — „Vladimír Páral o sobie i innych, ciekawszych sprawach”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 423-433
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Paměti českého disentu po roce 1989
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 435-442
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Otisk válečné paměti v denících mladých Židů
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 443-449
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odmítaná paměť, narušená identita. Kjednomu problému současné české prózy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 451-458
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Literatury Słowiańszczyzny południowej

Memorialny wymiar kultury staroserbskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 459-471
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Żydzi z Šabaca. Reprezentacja literacka i praktyki pamięci
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 473-485
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć o Sarajewie w prozie wspomnieniowej autorów z Bośni i Hercegowiny
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 487-497
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sjećanje kao pokušaj odbrane od zla u romanu Filipa Davida „Kuća sećanja i zaborava”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 499-509
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović „Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992–1995.” oraz Muzej ratnog djetinjstva
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 511-521
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć w przestrzeni publicznej Belgradu i jej literackie transformacje — Svetlana Velmar-Janković
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 523-533
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF