• Tom 168 (2019): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2

Tom 168 (2019): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2

Strony redakcyjne i spis treści
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 1 - 11
Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 631 - 640
Pobierz artykuł PDF

Literatura ukraińska

„Czyściec” kontra „podniebne cła” w literaturze polemicznej czasów unii w Brześciu XVI/XVII metropolia kijowska — wybrane przykłady
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 13 - 25
Pobierz artykuł PDF
Śmierć grzesznika w prawosławnej literaturze polemicznej epoki unii brzeskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 27 - 37
Pobierz artykuł PDF
Образ смерті в украї нських кумулятивних казках
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 39 - 48
Pobierz artykuł PDF
Концепції безсмертя в любовній бароковій поезії. Компаративний підхід
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 49 - 62
Pobierz artykuł PDF
Мотиви містичної танатології в поетичній книзі Григорія Варсави Сковороди Сад божественных пѣсней, прозябшій из зерн Священнаго Писанія
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 63 - 75
Pobierz artykuł PDF
Traktat ars moriendi w literaturze ukraińskiego baroku na przykładzie dzieła Катихисїс албо наука христїанская Innocentego Winnickiego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 77 - 87
Pobierz artykuł PDF
Między autotematyzmem a eksperymentem artystycznym — motyw śmierci dziecka w twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 89 - 98
Pobierz artykuł PDF
Obraz śmierci masowej w nowelach Mykoły Chwylowego Бараки, що за містом і Я Романтика
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 99 - 108
Pobierz artykuł PDF
Микола Хвильовий: вибух мовчання в Театрі Смерті
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 109 - 122
Pobierz artykuł PDF
На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 123 - 135
Pobierz artykuł PDF
Між карнавалом і смертю. Львівський досвід 1939–1941 років
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 137 - 149
Pobierz artykuł PDF
Мортальна тематика в сучасній українській романістиці: гендерний аспект
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 151 - 163
Pobierz artykuł PDF
Міфопоетична танатологія у ліриці Сергія Жадана
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 165 - 172
Pobierz artykuł PDF
Філософія життя й смерті в романістиці Галини Пагутяк
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 173 - 183
Pobierz artykuł PDF
Chronos contra Tanatos w postapokaliptycznym świecie na materiale powieści Kyś Tatiany Tołstoj i Kaharłyk Ołeha Szynkarenki
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 185 - 196
Pobierz artykuł PDF
Mój tato został gwiazdą. Tanatos w ukraińskiej książce obrazkowej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 197 - 206
Pobierz artykuł PDF
Танатичні мотиви у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 207 - 217
Pobierz artykuł PDF

Literatury Słowiańszczyzny zachodniej

Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 219 - 227
Pobierz artykuł PDF
Literackie i filmowe obrazy śmierci Jana Husa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 229 - 241
Pobierz artykuł PDF
Traktaty o czterech ostatecznych rzeczach człowieka w literaturze czeskiej XVI i XVII wieku. Zarys problematyki
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 243 - 254
Pobierz artykuł PDF
Podoby smrti v básnických textech Josefa Svatopluka Machara
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 255 - 262
Pobierz artykuł PDF
Od emblematycznej alegorii do symbolicznej hypotypozy — z przemian obrazowania śmierci w liryce czeskiej końca XIX wieku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 263 - 274
Pobierz artykuł PDF
Między nekrofilią a objawieniem tajemnicy. Mortualne poszukiwania Ladislava Klímy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 275 - 287
Pobierz artykuł PDF
Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 289 - 301
Pobierz artykuł PDF
Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera na wybranych przykładach
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 303 - 313
Pobierz artykuł PDF
Motív smrti v tvorbe autorov slovenskej, českej a maďarskej katolíckej literatúry
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 315 - 326
Pobierz artykuł PDF
Śmierć porwana. O terezińskiej sztuce Hledáme strašidlo Hanuša Hachenburga z 1943 roku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 327 - 335
Pobierz artykuł PDF
Násilná smrť v postkoloniálnej próze
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 337 - 348
Pobierz artykuł PDF
Między roszadą a niebytem. Milana Kundery wadzenie się ze śmiercią
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 349 - 361
Pobierz artykuł PDF
Souboje a tance se smrtí v zrcadle nesmrtelnosti z české a slovenské polistopadové prózy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 363 - 372
Pobierz artykuł PDF
Postmoderní obraz Smrti v románu Martina Komárka Dřevĕná panenka
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 373 - 380
Pobierz artykuł PDF
Mystická smrt ve vybraných prózách Jáchyma Topola
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 381 - 390
Pobierz artykuł PDF
Eros a Thanatos — všudypřítomné a komplementární leitmotivy próz Jakuby Katalpy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 391 - 399
Pobierz artykuł PDF

Literatury Słowiańszczyzny południowej

Љепота умирања – визија раја однос према смрти у средњовје- ковној српској литератури
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 401 - 411
Pobierz artykuł PDF
Śmierć oswojona. Topika hagiograficznej sceny umierania kilka przykładów z literatury staroserbskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 413 - 425
Pobierz artykuł PDF
Рефлексије о смрти у Ремети другој дубровачког пјесника Мавра Ветрановића
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 427 - 437
Pobierz artykuł PDF
Обликовање говора о смрти на почецима српске поезије за децу и младе
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 439 - 450
Pobierz artykuł PDF
Motiv katabaze i naratološki koncept sveta priče
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 451 - 459
Pobierz artykuł PDF
Мотив смрти у романима српске модерне: Дошљаци Милутина Ускоковића
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 461 - 473
Pobierz artykuł PDF
Метафоричност смрти у роману Нечиста крв Борисава Станковића
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 475 - 483
Pobierz artykuł PDF
Психолошки аспекти феномена смрти у роману Беспуће Вељка Милићевића
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 485 - 493
Pobierz artykuł PDF
Karneval s mrtvacima Miroslav Krleža: Kraljevo
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 495 - 505
Pobierz artykuł PDF
Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowianskiego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 507 - 520
Pobierz artykuł PDF
Спрега Ероса и Танатоса у Роману о Лондону Милоша Црњанског
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 521 - 531
Pobierz artykuł PDF
Motiv smrti u romanima Dževada Karahasana
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 533 - 542
Pobierz artykuł PDF
Osakaćena autobiografija — smrt u stvaralaštvu Milke Žicine
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 543 - 552
Pobierz artykuł PDF
Ciało, trup, śmierć w utworze Götz i Meyer Davida Albahariego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 553 - 564
Pobierz artykuł PDF
Smrt kao dvostruki eksces u poeziji Darka Cvijetića
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 565 - 579
Pobierz artykuł PDF
Nieśmiertelność wyobrażona w artefaktach synkretycznej epoki konstantyńskiej na podstawie powieści Zlatno doba Silvany Hadži-Đokić
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 581 - 594
Pobierz artykuł PDF
Śmierć, nieobecność i samotność — motyw traumatyzującej utraty matki w zbiorze opowiadań Lejli Kalamujić Zovite me Esteban
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 595 - 605
Pobierz artykuł PDF
Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Panevskog i Ivice Stevanovića
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 607 - 614
Pobierz artykuł PDF
Obrada motiva smrti u nastavi književnosti
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 615 - 629
Pobierz artykuł PDF