• Tom 163 (2017): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość

Tom 163 (2017): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość

Artykuły

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony
Pobierz artykuł PDF
Młodości pamięci męski esej żałobny w tonacji b-moll
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 5 - 23
Pobierz artykuł PDF
Фольклорный образ старости как культурный код
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 25 - 34
Pobierz artykuł PDF
„Жили-были старик со старухой…”: архетипическая основа и семантическая трансформация модели в русской волшебной сказке
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 35 - 45
Pobierz artykuł PDF
Młodość i starość według Nikołaja Karamzina
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 47 - 58
Pobierz artykuł PDF
Восприятие старости и изображение персонажа-старика из XVIII века в  русской литературе
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 59 - 69
Pobierz artykuł PDF
Старость — концепт русской стихотворной эпитафии?
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 71 - 80
Pobierz artykuł PDF
„В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 81 - 90
Pobierz artykuł PDF
Portret staruszki w rosyjskiej memuarystyce kobiecej XIX wieku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 91 - 103
Pobierz artykuł PDF
„Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия…” концепт „старость” в хронике Николая Лескова „Захудалый род” и романе Юзефа Игнация Крашевского „Графиня Козель”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 105 - 115
Pobierz artykuł PDF
Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 117 - 128
Pobierz artykuł PDF
Творческие взаимоотношения Ивана Бунина и Галины Кузнецовой как конфликт молодости и старости
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 129 - 137
Pobierz artykuł PDF
Отношение к собственной старости в дневниках Ивана Бунина
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 139 - 150
Pobierz artykuł PDF
Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 151 - 162
Pobierz artykuł PDF
Образы стариков в прозе Александра Куприна: функции и поэтика
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 163 - 175
Pobierz artykuł PDF
„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 177 - 189
Pobierz artykuł PDF
Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 191 - 201
Pobierz artykuł PDF
Тема старости в романе Гайто Газданова „Ночные дороги”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 203 - 212
Pobierz artykuł PDF
Булат Окуджава, „Мне не нравится мой силуэт…”, или несколько размышлений о вкусе поэта
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 213 - 227
Pobierz artykuł PDF
Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы Тадеуш Конвицкий, „Хроника любовных происшествий”; Виктор Астафьев, „Пастух и пастушка”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 229 - 237
Pobierz artykuł PDF
„Походкой щеголеватого пророка…” Образы стариков в эпосе Фазиля Искандера „Сандро из Чегема”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 239 - 246
Pobierz artykuł PDF
Некоторые наблюдения, касающиеся образа старости в творчестве Валентина Распутина
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 247 - 256
Pobierz artykuł PDF
Stary mistrz z Petersburga na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 257 - 266
Pobierz artykuł PDF
Лики старости в рассказах Наталии Толстой
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 267 - 276
Pobierz artykuł PDF
К вопросу о типологии образов героинь „в возрасте” в современной „женской прозе”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 277 - 288
Pobierz artykuł PDF
Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa cykl „Koniec wieku”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 289 - 300
Pobierz artykuł PDF
Wampiryczna alternatywa starości w powieści Julii Nabokowej „VIP znaczy wampir”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 301 - 311
Pobierz artykuł PDF
O doświadczeniu starości w kontekście współczesnych dylematów egzystencjalnych. Film „Elena” Andrieja Zwiagincewa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 313 - 323
Pobierz artykuł PDF
Григорій Сковорода та його переклад із книг римського сенатора Марка Туллія Цицерона „Cato Maior de senectute”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 325 - 335
Pobierz artykuł PDF
Starość nie tylko latami mierzona w ruskiej literaturze żałobnej XVII wiek
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 337 - 348
Pobierz artykuł PDF
Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 349 - 361
Pobierz artykuł PDF
Altarity/alterity смерті старої людини в українській літературі періоду „смерті молодих”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 363 - 375
Pobierz artykuł PDF
Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach „Końcówka” Samuela Becketta i „Wieczór” Alaksieja Dudaraua
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 377 - 388
Pobierz artykuł PDF
Мотиви старості в творчостi Василя Симоненка нарис проблематики
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 389 - 400
Pobierz artykuł PDF
Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? „Namir!” Lubka Deresza
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 401 - 414
Pobierz artykuł PDF
Czy naród jest jak wino — im starszy tym lepszy? Odtworzenie genealogii narodu a strategie narodotwórcze
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 415 - 427
Pobierz artykuł PDF
Starość jako etap życia w dziele Bartłomieja Paprockiego „Třinácte tabulí věku lidského”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 429 - 438
Pobierz artykuł PDF
Obraz stáří v moralitách raného novověku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 439 - 447
Pobierz artykuł PDF
„Nejstarší nejvíc nes’”: stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 449 - 462
Pobierz artykuł PDF
Stáří jako zrcadlo zmařených iluzí v próze Karla Václava Raise „Když se připozdívá”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 463 - 471
Pobierz artykuł PDF
Lyrický zápisník stárnoucího muže. „Prosté motivy” Jana Nerudy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 473 - 484
Pobierz artykuł PDF
Między nobilitacją a deprecjacją. Ideologiczne kody postrzegania starości w dziewiętnastowiecznej literaturze czeskiej przypadek Karla Václava Raisa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 485 - 497
Pobierz artykuł PDF
Proměna literární reprezentace stáří skrze postavu staré ženy v povídkové tvorbě autorů 80. a 90. let 19. století
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 499 - 510
Pobierz artykuł PDF
Kulturowy szablon człowieka starzejącego się w literaturach kręgu zachodniosłowiańskiego o tematyce wiejskiej — „chłop na wycugu” jako typ literacki
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 511 - 526
Pobierz artykuł PDF
Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta „Morový sloup”, „Deštník z  Piccadilly”, „Býti básníkem”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 527 - 540
Pobierz artykuł PDF
Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa „Vévodkyně a kuchařka”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 541 - 556
Pobierz artykuł PDF
Motivy a témata stáří a smrti v básnickém a prozaickém díle Františka Hrubína
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 557 - 565
Pobierz artykuł PDF
Dyskretna apologia starości w twórczości Milana Kundery
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 567 - 579
Pobierz artykuł PDF
Prožitek a reflexe stáří ve vybraných prózách Bohumila Hrabala ze 70. let
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 581 - 589
Pobierz artykuł PDF
Stárnou pohádkové bytosti v současné české literární tvorbě pro děti a mládež?
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 591 - 598
Pobierz artykuł PDF
Starość-ostatniość. Literackie realizacje Aleksandra Majkowskiego „Żëcé i przigodë Remusa”, Bena Budara „Da sym ja ta poslednja” oraz Petre M. Andreevskiego „Последните селани”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 599 - 609
Pobierz artykuł PDF
Starość — antyfenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 611 - 622
Pobierz artykuł PDF
Literatura a stáří
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 623 - 631
Pobierz artykuł PDF
Motivy stáří a smrti v pozdním díle Violy Fischerové
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 633 - 642
Pobierz artykuł PDF
Umelecké modelovanie fenoménu staroby v tvorbe slovenských autorov Milo Urban, Július Barč-Ivan, Karol Horák
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 643 - 653
Pobierz artykuł PDF
Smrt voli poeziju a ne voli starost? O tipologiji junaka u češkom krimiću u razdoblju njegove „renesanse”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 655 - 663
Pobierz artykuł PDF
„Такав обичај спроводе само педесетогодишње и више старице„ 1898: прагматика старости у традиционалној култури Словена
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 665 - 675
Pobierz artykuł PDF
Apoteoza starości. Funkcjonalność motywu w średniowiecznej literaturze serbskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 677 - 688
Pobierz artykuł PDF
Patriotyczno-narodowy aspekt starości w ideologii i literaturze bułgarskiego odrodzenia narodowego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 689 - 699
Pobierz artykuł PDF
Doświadczenie przemijania i starości w twórczości Wiktora Paskowa i Stanisława Stratiewa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 701 - 709
Pobierz artykuł PDF
Poetyckie rozważania o starości ręką kobiecą spisane. Desanka — Urszula — Elisaweta
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 711 - 725
Pobierz artykuł PDF
Czy starość ma płeć, czyli obraz zmierzchu życia w utworze Mešy Selimovicia „Ostrvo”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 727 - 736
Pobierz artykuł PDF
Staro sunce iliti „senilia pekiciana”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 737 - 748
Pobierz artykuł PDF
Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 749 - 760
Pobierz artykuł PDF
Piękno starości. Poetycki obraz przemijania w prozie Gorana Petrovicia
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 761 - 770
Pobierz artykuł PDF
O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej Matija Bećković, Biljana Srbljanović
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 771 - 781
Pobierz artykuł PDF
Andreasa Bana ucieczka ze świata „Belladonna” Dašy Drndić i „O starzeniu się” Jeana Améry’ego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 783 - 793
Pobierz artykuł PDF
Staruszka w skąpym bikini albo „strach przed Babą Jagą” w utworze Dubravki Ugrešić „Życie jest bajką”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 795 - 809
Pobierz artykuł PDF