Tom 162 (2016)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
162, 2016, Strony 1 - 6
Pobierz artykuł PDF
Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników
162, 2016, Strony 7 - 24
Pobierz artykuł PDF
Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida
162, 2016, Strony 25 - 37
Pobierz artykuł PDF
Bułgarzy „dotykają” historii — rola przeszłości historycznej w bułgarskim odrodzeniu narodowym
162, 2016, Strony 39 - 48
Pobierz artykuł PDF
Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии
162, 2016, Strony 59 - 68
Pobierz artykuł PDF
Zapiski Ahmeda ibn Fadlana i Pogrzeb Rusa w Bułgarze Henryka Siemiradzkiego
162, 2016, Strony 49 - 58
Pobierz artykuł PDF
Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие
162, 2016, Strony 69 - 79
Pobierz artykuł PDF
Місце українських сакронімів у національній онімійній системі
162, 2016, Strony 81 - 90
Pobierz artykuł PDF
Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa
162, 2016, Strony 91 - 102
Pobierz artykuł PDF
Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego
162, 2016, Strony 103 - 110
Pobierz artykuł PDF
Rosyjskie nazwy realiów w ujęciu leksykograficzno-przekładowym
162, 2016, Strony 111 - 122
Pobierz artykuł PDF
Intonacja w litewskim języku mówionym: właściwości ekspresji ogólnej i indywidualnej
162, 2016, Strony 123 - 137
Pobierz artykuł PDF
Z żałobnej karty: Rafał Kowalczyk 1972–2015
162, 2016, Strony 157 - 159
Pobierz artykuł PDF
Z żałobnej karty: Slobodan Ž. Marković 1928–2015
162, 2016, Strony 160 - 161
Pobierz artykuł PDF