Artykuły:
Literackie i filmowe obrazy śmierci Jana Husa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 229 - 241
Pobierz artykuł PDF