Artykuły:
Poláčkowskie ciało — karykatura i empatia
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 749 - 759
Pobierz artykuł PDF
Ponowoczesny oniryzm, czyli Kratochvilowskie „życie snem”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 363 - 372
Rzeczy, które mówią. O zmysłowej konkretności w prozie Jarmili Glazarowej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 241 - 251
Pobierz artykuł PDF
Między nobilitacją a deprecjacją. Ideologiczne kody postrzegania starości w dziewiętnastowiecznej literaturze czeskiej (przypadek Karla Václava Raisa)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 485 - 497
Pobierz artykuł PDF
Nie tylko knedliki. Czeska kuchnia jako przedmiot literackiej reprezentacji
Slavica Wratislaviensia, 166, 2018, Strony 19 - 29
Pobierz artykuł PDF
Między nekrofilią a objawieniem tajemnicy. Mortualne poszukiwania Ladislava Klímy
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 275 - 287
Pobierz artykuł PDF