Artykuły:
Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 461 - 469
Pobierz artykuł PDF