Artykuły:
Dlaczego literatura macedońska nie chce być literaturą mniejszą?
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 401 - 411
Pobierz artykuł PDF