Artykuły:
Система членов предложения и принципы ее описания
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 381 - 387
Pobierz artykuł PDF