Artykuły:
Перцептивное обозначение в  русской народной сказке
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 277 - 285
Pobierz artykuł PDF