Artykuły:
Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 209 - 216
Pobierz artykuł PDF