Artykuły:
О транслитерации и транскрипции белорусских слов
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 193 - 207
Pobierz artykuł PDF