Artykuły:
Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 137 - 146
Pobierz artykuł PDF