Artykuły:
Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 69 - 78
Pobierz artykuł PDF