Artykuły:
Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 9 - 25
Pobierz artykuł PDF