Artykuły:
„Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 329 - 336
„Nejstarší nejvíc nes’”: stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 449 - 462
Pobierz artykuł PDF