Artykuły:
Obraz stáří v moralitách raného novověku
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 439 - 447
Pobierz artykuł PDF