Artykuły:
Starość niedoskonała. Doświadczenie starości w dramatach „Końcówka” Samuela Becketta i „Wieczór” Alaksieja Dudaraua
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 377 - 388
Pobierz artykuł PDF
Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 91 - 100
Pobierz artykuł PDF