Artykuły:
Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 191 - 201
Pobierz artykuł PDF