Artykuły:
Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 279 - 288
Pobierz artykuł PDF
Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 155 - 163
Pobierz artykuł PDF
Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań Aleksandra Kuprina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 125 - 136
Pobierz artykuł PDF
Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 151 - 162
Pobierz artykuł PDF
Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 363 - 374
Pobierz artykuł PDF