Artykuły:
Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 117 - 128
Pobierz artykuł PDF