Artykuły:
Portret staruszki w rosyjskiej memuarystyce kobiecej XIX wieku
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 91 - 103
Pobierz artykuł PDF