Artykuły:
Старость — концепт русской стихотворной эпитафии?
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 71 - 80
Pobierz artykuł PDF