Artykuły:
Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 293 - 303
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 149 - 155
Pobierz artykuł PDF
Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 33 - 41
Pobierz artykuł PDF
Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera na wybranych przykładach
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 303 - 313
Pobierz artykuł PDF
Rzeczywistość jako spisek na podstawie wybranych opowiadań Richarda Weinera
Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, Strony 57 - 69
Pobierz artykuł PDF
Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej „Hlava umělce”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 361-370
Pobierz artykuł PDF