Artykuły:
Bulharský sen o rozkoši aneb dotyky obrozenecké smyslnosti
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 399 - 407
Pobierz artykuł PDF