Artykuły:
Słodkie smaki Orientu we współczesnej prozie serbskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 347 - 356
Pobierz artykuł PDF