Artykuły:
Eros i seks u Dnevniku o Čarnojeviću
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 339 - 346
Pobierz artykuł PDF