Artykuły:
Асоціативна образність в сучасній українській публіцистиці
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 211 - 219
Pobierz artykuł PDF