Artykuły:
Поэтика вкусовых характеристик в русской лирике
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 45 - 53
Pobierz artykuł PDF