Artykuły:
Werby pohiba w  hornjoserbšćinje přirunajo z  rušćinu
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 451 - 462
Pobierz artykuł PDF