Artykuły:
O nietypowym rozwoju znaczeniowym w  polszczyźnie — czasownik chędożyć
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 367 - 378
Pobierz artykuł PDF