Artykuły:
Przekład wobec folkloryzacji
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 313 - 319
Pobierz artykuł PDF