Artykuły:
Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 337 - 344
O kilku nowszych bohemizmach w  polszczyźnie
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 255 - 268
Pobierz artykuł PDF
Zapisy toponimicznych poloników i bohemików wobec zagadnienia powstania i rozwoju polsko-czeskiej granicy językowej w średniowieczu
Onomastica Slavogermanica, ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 57-78
Pobierz artykuł PDF