Artykuły:
Koncepcja słownika partykuł polskich
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 65 - 72
Pobierz artykuł PDF
Kryteria opozycji homonimicznych partykuł i  przysłówków
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 141 - 148
Pobierz artykuł PDF
Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 125 - 135
Pobierz artykuł PDF