Artykuły:
Любовный аффект в ранней лирике Рюрика Ивнева
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 237 - 247
Pobierz artykuł PDF