Artykuły:
Поэтика и семантика чувств: Абай и Чеслав Милош
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 229 - 235
Pobierz artykuł PDF