Artykuły:
Ekstaza miłości. Asceza w  teorii i  praktyce życiowej Jelizawiety Skobcowej Matki Marii, 1891–1945
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 173 - 183
Pobierz artykuł PDF