Artykuły:
Oczy w  poetyckiej wyobraźni Mariny Cwietajewej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 161 - 171
Pobierz artykuł PDF