Artykuły:
Реконструкция чувствования в лирике Афанасия Фета
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 59 - 67
Pobierz artykuł PDF