Artykuły:
Curriculum vitae
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF