Artykuły:
Dyrektywne akty mowy — klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 149 - 158
Pobierz artykuł PDF
Maria Kossakowska-Maras, Magdalena Mierzwa, Знакомимся с Россией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 183 - 184
Pobierz artykuł PDF
Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Atut, Wrocław 2009
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 184 - 187
Pobierz artykuł PDF
Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 227 - 232
Pobierz artykuł PDF
Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 151 - 158
Pobierz artykuł PDF
Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 251
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 218 - 220
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 253
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 220 - 221
Pobierz artykuł PDF
Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności
Slavica Wratislaviensia, 157, 2013, Strony 117 - 125
Pobierz artykuł PDF
Albina Gołubiewa, Walentyna Czeczuga, Paulina Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
Slavica Wratislaviensia, 157, 2013, Strony 159 - 160
Pobierz artykuł PDF
Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011
Slavica Wratislaviensia, 157, 2013, Strony 161 - 162
Pobierz artykuł PDF
Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012
Slavica Wratislaviensia, 160, 2015, Strony 138 - 140
Pobierz artykuł PDF
Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i  groźby
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 357 - 366
Pobierz artykuł PDF
Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 103 - 110
Pobierz artykuł PDF
Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 131 - 142
Pobierz artykuł PDF
Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 329 - 338
Pobierz artykuł PDF
Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej
Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, Strony 167 - 184
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej XX Славистиче- ские чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12–14 września 2018 roku
Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, Strony 191 - 192
Pobierz artykuł PDF
Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 111 - 120
Pobierz artykuł PDF
Agresja językowa wyrażona dyrektywnymi aktami mowy (żądania)
Slavica Wratislaviensia, , Strony 151-161
Pobierz artykuł PDF