Artykuły:
Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 415 - 422