Artykuły:
Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 393 - 401