Artykuły:
Czeskie sny Vladimíra Macury
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 355 - 362