Artykuły:
Visio a její využití vnábožensky vzdělávací literatuře
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 345 - 354