Artykuły:
Экономия усилий и игровое начало в Сети
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 285 - 292
Pobierz artykuł PDF
Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 429 - 440
Pobierz artykuł PDF