Artykuły:
Слово и предложение в становлении стиля Набокова
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 265 - 274
Pobierz artykuł PDF