Artykuły:
Диалектная лексика природы в этнографическом аспекте
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 213 - 219
Pobierz artykuł PDF