Artykuły:
Semantyka słowiańskich wyrazów modalnych typu „mieć” w kontekście zdania
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 191 - 201
Pobierz artykuł PDF